สินค้าทั้งหมด

New
Best Seller

ER09262SSSG00-ตค578

ไข่มุก South Sea สี Middle-Deep Gold ทรงเกือบกลม-ไข่ ขนาด 12.0-12.5 mm. เกรด AA+ ตัวเรือนต่างหู เงินแท้ 925 ชุบสีทอง ประดับเพทายแท้ และ White Topaz

ขายแล้ว 5 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER09261SSSW99-ตค577

ไข่มุก South Sea สีขาว ทรงไข่ ขนาด 11.0 mm. เกรด A+ ตัวเรือนต่างหู วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทอง-ทองคำขาว ประดับพลอยเเท้ White Topaz

ขายแล้ว 0 ชิ้น

4,600 THB ฿4,600
 

 

New
Best Seller

ER02062APSW20-ตค576

ไข่มุก Gold South Sea สีทอง Deep Gold ทรงเกือบกลม ขนาด 12.0 mm เกรด AA+ และ ไข่มุก Akoya สีเทา - Yellow ขนาด 3.0 mm เกรด AAA

ขายแล้ว 3 ชิ้น

8,900 THB ฿8,900
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER02062AKSW20-ตค573

ไข่มุก White South Sea สี White (Light Gray) ทรงเกือบกลม ขนาด 12.5 mm 1เกรด A+ - AA และ ไข่มุก Akoya สี Gray and Yellow ขนาด 3.0 mm เกรด AA+ - AAA

ขายแล้ว 4 ชิ้น

9,600 THB ฿9,600
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER09260AK0000-ตค572

ไข่มุก Akoya Pearl สายพันธุ์น้ำเค็มคัดเกรด สีขาว ทรงกลม-เกือบกลม ขนาด 5.0-5.5 mm. เกรด AA+ ตัวเรือนต่างหู วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทอง

ขายแล้ว 3 ชิ้น

2,400 THB ฿2,400
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER11004THSW00-ตค571

ไข่มุก Tahitian Pearl สีดำ (Fancy) ทรงเกือบกลม - ซาลาเปา ขนาด 9.0 - 9.5 mm เกรด AA ตัวเรือนต่างหูแบบ Fish Hooks วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว

ขายแล้ว 10 ชิ้น

1,800 THB ฿1,800
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER01033000000-ตค570

ไข่มุก South Sea สีขาว (Metallic) ทรงเกือบกลม ขนาด 12.0-13.0 mm เกรด A+-AA ตัวเรือนต่างหู ตัวเรือนวัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว ประดับพลอยเพทายแท้ และ Pink Garnet รวม 6.0 ct.

ขายแล้ว 7 ชิ้น

8,800 THB ฿8,800
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER03024THSW13-ตค567

ไข่มุก Tahitian สีดำ (Fancy) ทรงเกือบกลม-ซาลาเปา ขนาด 11.0-11.5 mm เกรด AA ตัวเรือนต่างหู เงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว ประดับพลอยแท้ Sky Blue Topaz และ White Topaz รวม 3.0 ct

ขายแล้ว 5 ชิ้น

3,600 THB ฿3,600
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

PD04036TH2T00-จก731

ไข่มุก Tahitian สี Fancy ทรงบารอก ขนาด 12.0 - 12.5 mm. เกรด AA ตัวเรือนจี้ สร้อย ตะขอกลม บอล Stopper ปรับรูดความยาวได้ วัสดุเงินเเท้ 925 ชุบสีทองคำขาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,400 THB ฿1,400
 

 

New
Best Seller

ER09009AKGF00-ตค566

ไข่มุก Akoya Pearl สายพันธุ์น้ำเค็มคัดเกรด สีขาว ทรงกลม ขนาด 3.0 mm เกรด AA+ - AAA ตัวเรือนต่างหู พร้อมทับหลัง วัสดุ 14K Yellow Gold Filled

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,100 THB ฿1,100
 

 

New
Best Seller

ER09009THSW00-ตค564

ไข่มุก Tahitian Pearl สีดำ (Fancy) ทรงเกือบกลม - ซาลาเปา ขนาด 10.0 - 10.5 mm เกรด AA ตัวเรือนต่างหู ทับหลัง Butterfly วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว

ขายแล้ว 9 ชิ้น

1,700 THB ฿1,700
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

BH01023THSWWT-กก187

ไข่มุก Tahitian Pearl สีเทา ( Fancy ) ทรงซาลาเปา-บารอก ขนาด 13.0-13.5 mm. เกรด AA-AA+ ตัวเรือนเข็มกลัด วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว ประดับพลอยแท้

ขายแล้ว 5 ชิ้น

3,500 THB ฿3,500
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER0804600SW00-ตค563

ไข่มุก Freshwater Pearl สีพีช - ม่วง ทรงเกือบกลม - ทรงซาลาเปา ขนาด 5.5 - 7.5 mm เกรด AA - AA+ ตัวเรือนต่างหู วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว

ขายแล้ว 8 ชิ้น

1,800 THB ฿1,800
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER11005THSW00-ตค562

ไข่มุก Tahitian Pearl สีดำ ( Fancy ) ทรงไข่ ขนาด 10.0 - 10.5 mm เกรด AA - AA+ ตัวเรือนต่างหูแบบ Fish Hooks วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

6,100 THB ฿6,100
 

 

New
Best Seller

RG04001THSW00-วก891

ไข่มุก Tahitian Pearl สีดำ (Fancy) ทรงเกือบกลม - ซาลาเปา ขนาด 11.0 mm เกรด AA+ - AAA ตัวเรือนแหวน วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว

ขายแล้ว 9 ชิ้น

1,600 THB ฿1,600
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER03136THSWWT-ตค561

ไข่มุก Tahitian Pearl สีดำ (Fancy) ทรงเกือบกลม ขนาด 12.0-12.5 mm เกรด A+ ตัวเรือนต่างหู วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว ประดับพลอยแท้ White Topaz

ขายแล้ว 8 ชิ้น

3,100 THB ฿3,100
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER0500100SW00-ตค560

ไข่มุก Freshwater Pearl สีพีช - ม่วง ทรงกลม - เกือบกลม ขนาด 4.0 - 4.5 mm เกรด AA+ - AAA ตัวเรือนต่างหู วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,400 THB ฿1,400
 

 

New
Best Seller

PD0413200SR00-จก729

ไข่มุก Freshwater Pearl สายพันธุ์น้ำจืดคัดเกรด สีม่วง-พีช ทรงบารอก ขนาด 12.0-12.5 mm เกรด AA ตัวเรือนจี้ วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสี Rose Gold

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,100 THB ฿1,100
 

 

New
Best Seller

ER1100500SG00-ตค558

ไข่มุก South Sea สีทอง ( Light - Middle Gold ) ทรงบารอก ขนาด 9.0 - 9.5 mm เกรด AA - AA+ ตัวเรือนต่างหูแบบ Fish Hooks วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทอง

ขายแล้ว 10 ชิ้น

1,900 THB ฿1,900
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER1100200SG00-ตค557

ไข่มุก South Sea Pearl สีทอง ( Light Gold ) ทรงกลม - เกือบกลม ขนาด 12.0 mm เกรด AA+ - AAA ตัวเรือนต่างหู วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทอง

ขายแล้ว 10 ชิ้น

5,100 THB ฿5,100
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER1100200SG00-ตค556

ไข่มุก South Seaสีทอง ( Light-Middle-Deep Gold ) ทรงกลม-เกือบกลม ขนาด 10.0-10.5 mm เกรด A+ - AA ตัวเรือนต่างหูวัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทอง

ขายแล้ว 10 ชิ้น

1,999 THB ฿1,999
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER1100200SG00-ตค555

ไข่มุก South Sea Pearl สีทอง(Middle-Deep Gold)ทรงเกือบกลม ขนาด 12.0 - 12.5 mm เกรด AA+ - AAA ตัวเรือนต่างหูแบบ Fish Hooks วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทอง

ขายแล้ว 10 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

NL03074EDX499-สก652

ไข่มุก Edison สีขาว ทรงเกือบกลม-บารอก ขนาด 11.5 - 13.0 mm เกรด A+ - AA ตัวเรือนตะขอก้ามปู พร้อมโซ่ปรับระดับ วัสดุ 14K Yellow Gold Filled

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,800 THB ฿3,800
 

 

New
Best Seller

NL05010RPX499-สก651

ไข่มุก Freshwater สีมัลติคัลเลอร์ ทรงบารอก ขนาด 8.0 - 10.0 mm. เกรด AA - AA+ ตัวเรือนตะขอก้ามปูพร้อมโซ่ปรับระดับ วัสดุ 14K Yellow Gold Filled

ขายแล้ว 0 ชิ้น

3,600 THB ฿3,600
 

 

New
Best Seller

ลด716

ไข่มุก Akoya สี Light Pink ทรงกลม ขนาด 5.0-7.0 mm เกรด AA+-AAA ตัวเรือนแหวน วัสดุเงินแท้ 925 ชุบสีทองคำขาว ประดับเพชร CZ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

8,300 THB ฿8,300
 

 

New
Best Seller

ER0322900GF00-ตค554

ไข่มุก Freshwater Pearl สายพันธุ์น้ำจืดคัดเกรด สีขาว ทรงหยดน้ำ ขนาด 8.0-8.5 mm เกรด AA-AA+ ตัวเรือนต่างหูแบบ Lever Back วัสดุ 14K Yellow Gold Filled

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,300 THB ฿1,300
 

 

New
Best Seller

ER1111800GF99-ตค553

ไข่มุก Freshwater Pearl สีขาว ทรงหยดน้ำ ขนาด 8.0-8.5 mm เกรด AA-AA+ ตัวเรือนต่างหู วัสดุ 14K Yellow Gold Filled ประดับพลอยแท้ White Topaz

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,400 THB ฿1,400
 

 

New
Best Seller

NL03074EDGF00-สก649

ไข่มุก Freshwater Pearl สีม่วง (มัลติคัลเลอร์) ทรงไข่ เเละทรงบารอก ขนาด 6.5-12.0 mm เกรด AA ตัวเรือนตะขอดอกพิกุล วัสดุ 14K Yellow Gold Filled

ขายแล้ว 3 ชิ้น

3,100 THB ฿3,100
 
สินค้าหมด

 

New
Best Seller

ER1111800GF99-ตค552

ไข่มุก Freshwater Pearl สีขาว ทรงหยดน้ำ ขนาด 6.0-6.5 mm เกรด AAA ตัวเรือนต่างหู วัสดุ 14K Yellow Gold Filled ประดับพลอยแท้ Peridot

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,300 THB ฿1,300
 

 

New
Best Seller

ER1111800GF99-ตค551

ไข่มุก Freshwater Pearl สายพันธุ์น้ำจืดคัดเกรด สีขาว ทรงหยดน้ำ ขนาด 8.5 mm. เกรด AA+ - AAA ตัวเรือนต่างหู วัสดุ 14K Yellow Gold Filled ประดับเพชร CZ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,300 THB ฿1,300
 

 

ตัวกรอง (0) ล้าง
สินค้ามีในสต็อก 
สินค้าใหม่ (9256)
สินค้าขายดี (2475)
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้